Journal of Accounting Profession

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 39)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 39)

เรียน ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่รักทุกท่าน

จากการไปร่วมงาน 2017 Fraud Conference: Asia Pacific ที่จัดโดย ACFE เมื่อกลางเดือนกันยายน ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจกันคือ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลและตำรวจ หลายภูมิภาคทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการต่อต้านธุรกรรมการฟอกเงินที่เกิดขึ้นแพร่หลาย ความสำเร็จที่เกิดขึ้น(จากการจับกุมยึดทรัพย์) ยังนับเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับมูลค่าปริมาณการฟอกเงินที่คาดการณ์ว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาล นอกจากนั้น การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ ไม่ว่าการค้นหาทรัพย์สินที่ซุกซ่อนกระจายตามประเทศต่าง ๆ การใช้ Machine Learning หรือ Big Data เข้ามาช่วยในงานการบัญชีสืบสวน เริ่มมีบทบาทความสำคัญเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ หากบ้านเราตื่นตัวดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแบบไม่ลูบหน้าปะจมูก คาดหวังได้ว่าปัญหาการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในทุกระดับทุกวงการย่อมเห็นผลสำเร็จแน่นอน

ตามที่ได้เคยเกริ่นมาเป็นระยะ ๆ ก่อนหน้านี้ ผู้อ่านคงตระหนักชัดเจนว่าถึงเวลาจำเป็นแล้วที่พวกเราต้องทบทวนเส้นทางวิชาชีพงานสายบัญชีอย่างขนานใหญ่ พร้อมลงมือปฏิบัติการเชิงรุกอย่างรวดเร็วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ในอนาคต นักบัญชีต้องทำตัวอย่างไร ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปมากน้อยเพียงใด ต้องเสริมทักษะด้านใดบ้าง เป็นพิเศษเพิ่มเติมสำหรับศตวรรษที่ 21 แม้แต่ในแวดวงการศึกษาเองต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนอย่างพลิกหน้ามืออย่างไร การไม่เตรียมพร้อมศึกษาหาหนทางปรับตัว รวมทั้งการไม่ทำอะไรเลย คือหนทางแห่งความประมาทที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของวิชาชีพ

 

ผศ.สมชาย ศุภธาดา
บรรณาธืการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend